Über uns
Dienstleist.
Nützliches
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
777.biz.ua - Виграй приз!!!
zur Startseite
Вибір мови
Language
Sprache
Langue
Lengua
Lingua
言語
لُغَةﻟا
Язык
Titel des Übersetzungsbüros
Zur Specials nachgeben
Als Startseite machen

zurückГерб Кореї  Корейська мова


On- line словники

1. Bluedict - Оn-line словник
Один з найкращих англійсько-корейських on-line словників. Лексика поділена за загальною та специфічною тематикою, також під час пошуку подаються кілька варіантів словосполучення.

2. Webster's Online Dictionary – on-line тезаурус корейської мови.
Даний словник містить словник та тезаурус корейської та англійської мови. Під час пошуку подається пряме лексичне значення слова, значення слова залежно від контексту тощо.

3. Корейсько-російський on-line словник
Новий корейсько-російський on-line словник. В словнику використана лексика сучасної корейської мови (південнокорейський варіант). Містить основну лексику, необхідну для on-line перекладів середньої складності. Для фахівців наведено ієрогліфічні еквіваленти слів китайського походження. Наводиться багато прикладів використання цього слова в сучасній мові. Словник постійно поповнюється.

4. Корейсько-російський on-line словник
Новий російсько-корейський словник. В словнику використана лексика сучасної корейської мови (південнокорейський варіант). Містить 34 085 термінів. Під час пошуку слова вказуються у словосполученнях.

5. On-line словник корейської мови
Корейський навчальний on-line словник англійської мови. Також містить японську та китайську мови.

6. On-line словник корейської мови
Містить корейсько-англійський словник.

Електронні словники

1. Корейсько-японський словник
Новий корейсько-японський електронний словник, що містить 40 375 словникових статей. Також містить англійські еквіваленти до деяких словникових статей.

2. Корейсько-англійський електронній словник.
Даний словник містить 1 020 словникових статей. Словник розповсюджуються безплатно.

3. Корейсько-російський словник
- Російсько-корейський електронний словник, що містить 1 456 словникових статей та має англійські еквіваленти.

Друковані словники

1. Русско-корейский словарь. – Издательство: М.:АСТ : Астрель: Транзиткнига, 2006г.
Словник містить приблизно 4000 найбільш вживаних слів корейської мови.

2. Корейский разговорник и словарь. — М. : Живой язык, 2003.
Корейський словник, що містить розмовник.

3. Краткий корейско-русский русско-корейский экономический словарь: Более 500 слов и словосочетаний Подпругина Инна Игоревна./Иркутский гос. технический ун-т. — М.; Иркутск : Муравей, 2004.
Словник включає економічну термінологію, складні випадки слововживання тощо.

4. Большой русско-корейский словарь. Ю.Н. Мазур, Л.Б. Никольский. – Издательство: Живой язык.
Новий великий російсько-корейський словник.

zurück Kontakt: Telefax: 237-37-96 Tel: +38 (067) 231-22-55 e-mail: deunika.in.ua